Zlatá pečať 2019 – výsledky súťaže

       Výsledky súťaže

        Zlatá pečať 2019

26. ročník súťaže

Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať v ý r o b c o v  špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť  oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže  Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.

         Súťaž Zlatá pečať oboslalo  9 organizácií a bolo spracovaných 43 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 22. 10. 2019 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

Členmi hodnotieľskej komisie boli:

Milan Lederleitner – nezávislý odborník , Svätý Jur

Igor Marton – Petit Press Bratislava

Aurel Hricov – Neografia, a.s. Martin

Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

Juraj Štefuň – Juraj  Štefun GEORG, Žilina

Milan Kaľavsky – ALL MEDIA

František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice

Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

Pozorovatelia:

Monika Soľavová – Slovenská Grafia Bratislava

Igor Arvensis – Neografia

Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený  Ing. Milan Lederleitner

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2019. Do súťaže boli zaslané  výrobky do všetkých kategórií s výnimkou: Mladý odborník,

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň oboslaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 23 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA a ČASOPISY.

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

ALL MEDIA, s.r.o. Žilina

za knihu

Stratená Žilina 2

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s. Martin

za excelentné spracovanie knihy

The Illustrator. 100 Best from around the World

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie knihy

Vincent Hložník

Príbeh jednej zbierky

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie

kolekcie kníh
– AD SNIJDERS RETROSPEKTIVE
– LEONARDO DA VINCI
– Rakúsko – Uhersko
– Das Goldene Zeitalter
– Kroje Slovenska

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

Juraj Štefuň – GEORG

Žilina

za knihu 365 VYNÁLEZOV A VYNÁLEZCOV

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za  excelentné spracovanie

kolekcie knihy

 – Mamina rusínska kuchyňa

– Tretiakovskaja galeria

– Leonardo

– The Ultimate Sneaker Book


Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie kníh
DAS ROTE PAKET a Marie und die Dinge des Lebens

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať

v kategórii časopis

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov

– Interier

– GOLD MAN
– FORBES
– MIAU
– ASB architektúra/stavebníctvo/biznis
-THE ECONOMIST

Zlatá pečať

v kategórii časopis

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu

súboru mesačníkov pre ženy

MAXIMA

Zlatá pečať

v kategórii časopis

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za súbor časopisov

– GEO
– súbor mesačníkov pre ženy MADAM Eva s parciálnym lakovaním a EVA v rôznom  
   postpressovom spracovaní

KATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať

v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s.

Bratislava

za 
vysokú kvalitatívnu úroveň

kolekcie výtlačkov denníka SME

Zlatá pečať

v kategórii noviny

tlačiarni
Západoslovenské tlačiarne, s.r.o.
Skalica

za komplexné spracovanie občianskych novín

Skalický Obzor


KATEGÓRIA KATALÓGY

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor katalógov s parciálnym lakovaním

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za

súbor katalógov

– Globtour

– Lonely Planet

– Exotika 2019

– Rodinné domy

KATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Skalica

za

Kalendár Západotlač 2019

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
súbor  nástenných kalendárov a diáre

KATEGÓRIA SPOLOČENSKÉ A SÚKROMNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii spoločenské a súkromné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za

Pozvánka „Architecture soirée“

KATEGÓRIA ETIKETY A OSTATNÉ ADJUSTAČNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii etikety a ostatné adjustačné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za obal

MARTIGNAC

KATEGÓRIA OSTATNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor tlačovín pre deti v slovenskom a anglickom jazyku

a

súbor tlačovín pre základné a špeciálne základné školy

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za obal na knihu
„Porche masterpieces“

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

spoločnosti

Chemosvit Fólie, a.s.

Svit

za obal

MagNuss orechy

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za voľné listy

Kirill Chelushkin

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za excelentné spracovanie knihy
Cesta lásky