Vyhlásenie súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže        

                         Najkrajšie knihy Slovenska 2019.

Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2019 môžete prihlásiť

do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2020 bezchybný výtlačok knihy

spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA                                  

Panská 41

815 39 Bratislava

s označením súťaže NKS 2019.

Prihlášku a štatút nájdete na stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt:

L. Obuchová, tel.: 02/20 467 173, e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

 Video z práce poroty NKS 2018 si môžete pozrieť tu:

Zopár fotografií z minuloročného odovzdávania cien NKS 2018

Foto: ocenení v súťaži NKS za rok 2018

Foto: slávnosť v Dvorane Ministerstva kultúry SR –  NKS za rok 2018

Foto: ministerka kultúry osobne odovzdáva ceny NKS za rok 2018