VII. konferencia

„Aby každý absolvent mal uplatnenie … “

Koncom januára sa v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton Bratislava uskutočnila VII. konferencia k odbornému vzdelávaniu. Usporiadateľom bola Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.  Na konferencii zaznelo viacero zaujímavých prezentácii. Milan Kuzma zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania vystúpil s prednáškou na tému vízie reformy vzdelávania z pohľadu stavovských a profesijných organizácií.

Milan Kuzma

Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov prezentoval koncepciu reformy terciálneho vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov.

Mário Lelovský

Informáciu o novom webe www.uplatnenie.sk z dielne MPSVaR SR predniesol štátny tajomník Branislav Ondruš.

Branislav Ondruš

https://www.ta3.com/clanok/1175393/m-hostak-o-novom-webovom-portali-i-o-absolventoch-skol.html

Tento web bol spustený 1. februára 2020 a je na ňom možné získať viacero zaujímavých informácii nielen o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ale aj o priemerných zárobkoch v jednotlivých profesiách, školách kde sa daný odbor učí a úspešnosti danej školy pri vzdelávaní danej profesie (miera nezamestnanosti).

Tu je príklad pre odbor Operátor tlače:

https://www.uplatnenie.sk/?stupen=S%C5%A0&kraj_skola=&skola=&odbor=3457K00&rok_ukoncenia=2018

V panelovej diskusii vystúpili viacerí zástupcovia politických strán a predniesli svoje predstavy o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

Účastníci panelovej diskusie
Účastníci panelovej diskusie
Porovnanie školského systému s duálnym systémom
Kam smeruje trh práce v nasledujúcom období

Spracoval: Blubla