Zlatá pečať 2020

Zlatá pečať 2020

27. ročník súťaže

    „Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať výrobcov špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť  oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.“

Toľko zo Štatútu súťaže. Dňa 14. októbra 2020 sa v Strednej odbornej škole polygrafickej zišla porota súťaže Zlatá pečať 2020. Pri rešpektovaní všetkých hygienických  opatrení spojených s pandémiou COVID-19 sme sa rozhodli, že posudzovanie výrobkov vykonáme v školskej jedálni, kde je možné dodržať sociálny odstup členov poroty ako aj dodržanie počtu v jeden okamih na danom priestore.

Porota súťaže Zlatá pečať 2020 pri hodnotení

         Súťaž Zlatá pečať oboslalo 8 organizácií a bolo spracovaných 37 hodnotiteľských protokol.

Členmi hodnotisľskej komisie boli:

Milan Lederleitner – nezávislý odborník, Svätý Jur

Igor Marton – Petit Press Bratislava

Igor Arvensis – Neografia, a.s. Martin

Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

Milan Kaľavsky – ALL MEDIA

František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice

Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

Pozorovateľ:

Michal Miko – Neografia

Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený  Ing. Milan Lederleitner

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2020. Do súťaže boli zaslané  výrobky do všetkých kategórií s výnimkou: Mladý odborník,

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň oboslaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 21 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA a ČASOPISY ale aj NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉSPRACOVANIE.

Výsledky súťaže Zlatá pečať 2020

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

ALL MEDIA, s.r.o.

Žilina

za knihu KRAKOVSKÝ

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za
excelentné spracovanie súboru kníh

Architecture in the 20th Century
ROGER VAN DAMME:Desserts
Das grosse Servus-Weihnachtsbuch
The Hedgerow ApothecaryZlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
excelentné spracovanie súboru kníh

Spiš
Nella Nixe – Ein Geschenk fur Güstav
Oči
Buchhandlungen

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie knihy
Tajomstvá: Andrej Sládkovič

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

Juraj Štefuň – GEORG

Žilina

za knihu Poľovnícke strelectvo

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za  excelentné spracovanie knihy

Lips Tullian 1982-94

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov

GOLF
Lonely planet
ASB
Forbes
MIAU
GOLD MAN
TOP FASHION

Interier

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu

súborov mesačníkov pre ženy

MAXIMA v nemeckom jazyku
a EMMA a MADAM Eva

KATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať

v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s.

Bratislava

za vysokú kvalitatívnu úroveň

kolekcie regionálnych novín

KATEGÓRIA KATALÓGY

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor katalógov s parciálnym lakovaním

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za

katalógy
GEBERIT 2020/2021
a HANDLING EQUIPMENT & ACCESSORIES 2020-2021

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni
COFIN, a.s.

Ľubotice

za

katalóg produktov Zvolenský

KATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Skalica

za

Kalendár 2020 – všetko je inak
Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
súbor  nástenných kalendárov a diáre

KATEGÓRIA SPOLOČENSKÉ A SÚKROMNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii spoločenské a súkromné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za

novoročný pozdrav TASR

KATEGÓRIA ETIKETY A OSTATNÉ ADJUSTAČNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii etikety a ostatné adjustačné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za
POS Pivovar Šariš – zlatá 12

KATEGÓRIA OSTATNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor tlačovín pre základné a špeciálne základné školy

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor tlačovín pre deti v slovenskom jazyku

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

Za
zberateľské kartičky

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni
NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za knihy
Dinosaurier und andere Wesen der Urzeit
a Das Grundschullexikon

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za

súbor kníh netradičného spracovania mäkkej väzby

Všetkým oceneným gratulujeme a prajeme im, aby si zachovali aj naďalej vysoký štandard pri spracovávaní polygrafickej produkcie a tak reprezentovali našu branžu doma aj v zahraničí.