Valné zhromaždenie 2022

Valné zhromaždenie
Zväzu polygrafie na Slovensku 2022

Po viac ako dvoch rokoch sa opäť stretli členovia zväzu polygrafie na riadnom Valnom zhromaždení. Naposledy to bolo v 2019 v Častej Papierničke.  Tohtoročné VZ sa uskutočnilo 27. apríla 2022 na pôde SOŠ polygrafickej v Bratislave. Za čas dvoch rokov sa v polygrafii, ale aj v celej spoločnosti udialo viacero zmien, ktoré mali vplyv na naše podnikanie. Žiaľ musíme konštatovať, že tieto zmeny neboli priaznivo naklonené k našej branži. Tesne pred našim plánovaným VZ v marci 2020 sa situácia s pandémiou COVID 19 natoľko skomplikovala, že sme boli nútení Valné zhromaždenie, po prvýkrát od vzniku zväzu polygrafie (september 1990 Martin Stráne) usporiadať virtuálne. Očakávali sme, že po roku sa situácia upokojí a v 2021-roku sa stretneme. Žiaľ vlny epidémie od alfy až po omicrón nám zabránili sa opätovne stretnúť.

Toto všetko sa dotklo aj činnosti zväzu polygrafie. Presťahovali sme sa do virtuálneho priestoru, začali fungovať v homeoffice.

Valné zhromaždenie bolo rozdelené na dve časti a to obligatórnu časť venovanú dokumentom, ktoré máme v zmysle Stanov absolvovať a odbornú časť venovanú aktuálnym témam.

Odborná časť:

  • Vízia reformy stredoškolského vzdelávania z pohľadu stavovských a profesijných organizácií – Milan Kuzma, ŠIOV,
  • Reprodukcia pracovnej sily v polygrafii – Roman Šíp, SOŠ polygrafická
  • Súčasný stav a očakávaný vývoj v celulózo-papierenskom priemysle – Štefan Boháček VÚPC
  • Tlač UHF RFID antén na papier – Juraj Gigac VÚPC
  • Certifikovaný nátlačok a tlač podľa normy FOGRA 51, 52 … – Ľudovít Karpinský Typoset, s.r.o.

Reprodukcia pracovnej sily v polygrafii – Roman Šíp, SOŠ polygrafická

Súčasný stav a očakávaný vývoj v celulózo-papierenskom priemysle – Štefan Boháček VÚPC

Tlač UHF RFID antén na papier – Juraj Gigac VÚPC

Certifikovaný nátlačok a tlač podľa normy FOGRA 51, 52 … – Ľudovít Karpinský Typoset, s.r.o.