ZLATÁ PEČAŤ 2022

29. ročník súťaže

    Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať
v ý r o b c o v špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť  oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.

      Súťaž Zlatá pečať oboslalo 8 organizácií a bolo spracovaných 39 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 9. 11. 2022 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

Členmi hodnotiteľskej komisie boli:

Milan Lederleitner – nezávislý odborník, Svätý Jur
Igor Marton – Petit Press, a.s. Bratislava
Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava
Dušan Šťastný – nezávislý odborník, Dunajská Lužná
Vladimír Skalický – Alfa print, Martin
Igor Arvensis – Neografia, a.s., Martin
Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený  Ing. Milan Lederleitner. Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2022. Do súťaže boli zaslané výrobky do všetkých kategórií s výnimkou ostatné tlačoviny a etikety a ostatné adjustačné tlačoviny,

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň zaslaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 19 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA a ČASOPISY ale aj NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE boli v tomto roku zastúpené výrobkami na vysokej kvalitatívnej úrovni. Kategória knihy obzvlášť potešila excelentnou kvalitou zaslaných produktov.

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni
NEOGRAFIA, a.s.
Martin

za excelentné spracovanie knihy
LEONHART FUCHS  THE NEW HERBAL


Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni
TBB, a.s.
Banská Bystrica

za excelentné spracovanie knihy
PIAČKA

Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.
Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie knihy
MÁJ

Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.
Banská Bystrica

za spracovanie súboru kníh
KNIHY, KTORÉ OVPLYVNILI DEJINY
MILAN RÚFUS – STUDNIČKA
VIONS ON S´AIME

Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.
Martin

za spracovanie súboru kníh
DIMORE VENEZIANE
SPIRITUAL COFFE BOOK
ZMIZELÁ ŠUMAVA
IM REICH DER STILLE
THE BOOK OF PALMS

Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni

KASICO, a.s.
Bratislava

za knihu
Žijeme divadlom – Divadelný ústav 11/21

Zlatá pečať
v kategórii kniha

tlačiarni

Alfa print, s. r. o.
Martin

za knihu
Moja chalupárska kuchyňa

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať
v kategórii časopisy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.
Martin

za excelentnú kvalitu súboru časopisov

GOLF / MIAU/ BEAUTY & WOMAN /DIVA WOHNEN
KRÁĽOVNA ALŽBETA II

Zlatá pečať
v kategórii časopisy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.
Martin

za excelentnú kvalitu súboru časopisov Forbes

Zlatá pečať
v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.
Bratislava

za excelentnú kvalitu súboru časopisov s post-pressovým spracovaním V1 a V2

Zlatá pečať
v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.
Bratislava

za excelentnú kvalitu súboru detských časopisov s post-press spracovaním V1

KATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať
v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s.
Bratislava

za vysokú kvalitatívnu úroveň

kolekcie periodík tlačených
na novinovom papieri

KATEGÓRIA KATALÓGY

Zlatá pečať
v kategórii katalógy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.
Bratislava

za

súbor katalógov s post-pressovým spracovaním V2

KATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať
v kategórii kalendáre

tlačiarni

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
Skalica

za

Kalendár 2022 – Západotlač

Zlatá pečať
v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.
Banská Bystrica

za
súbor  nástenných kalendárov a diárov 2023

Zlatá pečať
v kategórii kalendáre

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.
Martin

za
kalendár NEOGRAFIA 2022

KATEGÓRIA SPOLOČENSKÉ A SÚKROMNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať
v kategórii spoločenské a súkromné tlačoviny

tlačiarni

GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Skalica

za

súbor blahoprajných kariet

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Zlatá pečať
v kategórii netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni
TBB, a.s.
Banská Bystrica

za tlačovinu
Nový rok 2022

Zlatá pečať
v kategórii netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.
Martin

za

súbor tlačovín s netradičným spracovaním
HUMANS – 30 TVÁRI LEPŠIEHO SLOVENSKA
LA LICORNE QUI N´AIMAINT PAS PAILLETES
LA DINOSAURE QUI N´AIMAINT PAS LE JURASSIQUE

LA PRINCESSE QUI N´AIMAINT PAS LES PRINCES CHARMANTS

Všetkým oceneným v súťaži Zlatá pečať 2022 srdečne gratulujeme!