PF 2024

Vážení kolegovia prajem vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa úspechoch a menej stresov ako v tomto roku. Vďaka za vašu podporu Zväzu polygrafie na Slovensku, vaše odborné stanoviská a rady, ktoré pomôžu našej branži udržať si významné postavenie v mediálnom priestore.