Podporne zväz asignovanou daňou

Vážení priatelia Zväzu polygrafie na Slovensku

minulý rok sme si pripomenuli 33. výročie založenia nášho zamestnávateľského zväzu ZPnS. Tieto „kristové roky“ priniesli mnohé úspešné aktivity pre rozvoj polygrafického priemyslu na Slovensku a verím, že členom boli na prospech ich podnikania.
Je tu čas podávania daňových priznaní za rok 2023. Aj z tohto dôvodu by som Vás chcel poprosiť a upozorniť na možnosť poukázať svoje 2% dane z príjmov (alebo časť z nich) práve nášmu-vášmu zamestnávateľskému zväzu.

Podporte naše ďalšie aktivity dvoma percentami

Darovaním časti z 1,5% (2%) vašej dane z príjmov, môžete výrazne prispieť k ďalšiemu úspešnému pôsobeniu Zväzu polygrafie na Slovensku. Takto získané zdroje plánujeme použiť v súlade so zákonom, a to predovšetkým na aktivity smerujúce k ďalšiemu skvalitňovaniu domáceho podnikateľského prostredia a aktívnemu presadzovaniu záujmov našich členov. Sme presvedčení, že naše aktivity majú zmysel – pokiaľ ste na tom rovnako, využite túto možnosť a darujte Zväzu polygrafie na Slovensku vaše 2%. Veríme, že spolu sme silnejší!

Údaje o prijímateľovi poukázanie 2% z dane:

IČO prijímateľa:30844347
Právna forma:Občianske združenie
Názov:Zväz polygrafie na Slovensku
Adresa:Račianska 190, 831 06 Bratislava 3, SR
Poznámka: Čísla účtov prijímateľov nie sú potrebné, a v tlačivách sa neuvádzajú, nakoľko finančné prostriedky na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady.

Postup pri poukázaní 2% z dane

Do 15.1.2024 – Komora notárov SR zverejnila zoznam prijímateľov 2% na rok 2024 – Zväz polygrafie je pod číslom 18309 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19oZ85W5TRNXwS8yWoTRs1rYEh49tHcfQ/edit#gid=343253008

POKIAĽ STE FYZICKÁ OSOBA – ZAMESTNANEC

Ak ste zamestnanec a na ročného zúčtovania dane váš podiel na zaplatenej dani vo výške 2% je viac ako 3,00 eurá:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Na základe údajov z Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  Poznámka
  : Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete prijímateľovi poukázať podiel až do výšky 3% zaplatenej dane.
 3. Obe tlačivá, vyplnené a potvrdené zamestnávateľom, je potrebné do 30. 04. 2024 doručiť na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska)
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

POKIAĽ STE FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ

Pokiaľ ste fyzická osoba, podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov FO na tlačive typu B a váš podiel na zaplatenej dani vo výške 2% je viac ako 3,00 eurá:

 1. V tlačive daňového priznania vyplňte oddiel: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. V tlačive daňového priznania typu B vyplňte vyššie uvedené údaje o prijímateľovi – Zväz polygrafie na Slovensku.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie typu B doručte v lehote na podanie DP na váš miestne príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu FO.

POKIAĽ STE PRÁVNICKÁ OSOBA – OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, ORGANIZÁCIA

Pokiaľ ste právnická osoba, podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov PO, môžete nám venovať aj časť vašich 2%. Právnické osoby môžu 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 eur.

 1. V tlačive daňového priznania k dani z prímov PO vyplňte časť: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO.
 2. V tlačive daňového priznania vyplňte vyššie uvedené údaje o prijímateľovi – Zväz polygrafie na Slovensku.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie DP na váš miestne príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu PO.

S úctou

Ing. Peter Blubla

prezident Zväzu polygrafie na Slovensku