ČESTNÍ ČLENOVIA

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT STU,
Ústav prírodných a syntetických polymérov,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9
812 37 Bratislava
+421 2 59 32 52 24
michal.ceppan@stuba.sk
Ing. Alexander LilgeNeografia, a.s.
Škultétyho 1
036 55 Martin
+421 43 420 42 77
lilge@martin.sk
VELDAN, spol. s r.o. Študentská 28
917 00 Trnava
+421 33 53 32 386
hains@veldan.sk
Stredná odborná školaOstrovského 1
040 01 Košice
+421 55 6431978
skola@ostrovskeho.sk
http://ostrovskeho.sk
Stredná odborná škola vo SviteŠtefánikova 38
059 21 Svit
+421 52 7756245
riaditel@zsssvit.sk