RIADNI ČLENOVIA

POLYGRAFICKÉ FIRMY

ADC MEDIA a.s.

Mileniova 43
925 05 Vozokany
+421 907 773 086
chairman@adc-media.eu

ALFAPRINT, s.r.o.

Robotnícka 1D
036 01 Martin
+421 43 400 16 24
cizmarik@alfaprint.sk

Cofin, a.s.

Hajnova 30
080 06 Ľubotice
+421 51 77 23 985
cofin@cofin.sk

Juraj Štefuň – GEORG

Bajzova 11
010 10 Žilina
+421 41 76 32 677
kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk

K A S I C O, a.s.

Hagarova 9
831 51 Bratislava
+421 2 48 20 96 11
erik.volar@kasico.sk

Komárňanské tlačiarne, s.r.o.

Bratislavská cesta 3012
P.O.BOX 109
945 84 Komárno
+421 35 77 31 155
farkas@komtlac.sk

NEOGRAFIA, a.s.

Sučianska 39A
038 61 Martin
+421 43 42 01 200
jan.racko@neografia.sk

NIKARA, s.r.o.

J. Kozačeka 1191/49
96 001 Zvolen
+421 45 55 12 204
nikara@nikara.sk

Petit Press, a.s.

prevádzka Tlačiareň
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
+421 2 59 23 37 11
+421 2 59 23 37 17
tlaciaren@petitpress.sk

PROMPt tlačiareň cenín, a.s.

Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava
+421 2 44 87 36 42
director@prompt.sk

TBB, a.s.

Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
+421 48 41 41 751-3
+421 48 41 41 542
sekretariat@tbb.sk

VALEUR, s.r.o.

Múzejná 208/4
929 01 Dunajská streda
+421 31 55 17 218
valeur@valeur.sk

CSČ SAV, v.v.i.. VEDA, vydavateľstvo SAV

Dúbravská cesta 5820/9
841 04 Bratislava
+421 32 293 700
brnak@savba.sk

SOŠ polygrafická

Račianska 190
835 26 Bratislava
+421 2 44 88 44 29
skola@polygraficka.sk

DODÁVATEĽSKÉ FIRMY

BELEX, s.r.o.

Rudlovská cesta 71
974 01 Banská Bystrica
+421 48 41 43 939
belex@belex.sk

BARK, s.r.o. Košice

Nobelova 3/a
831 02 Bratislava
+421 2 44 45 32 65
vlcek@bark.sk

Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

Na pažiti 6/D
900 21 Svätý Jur
+421 2 63 81 36 24
bottcher@bottcher.sk

FUJIFILM Europe GmbH, s.r.o.

Rybničná 40
831 07 Bratislava
+421 2 33 595 118
michal.vrabel@fujifilm.com

Heidelberg Slovensko, s.r.o.

Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
+421 2 63 81 06 30
martin.prouza@heidelberg.com

CANON SLOVAKIA, s.r.o.

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
+421 2 57 104 011
info@canon.sk

LIGUM spol. s r.o.

Levočská cesta 51
P.O.BOX 12
058 02 Poprad
+421 52 788 05 00
ligum@ligum.sk

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.

Račianska 190
831 06 Bratislava
+421 2 44 64 91 84
valentovic@grafitec.sk