RIADNI ČLENOVIA

POLYGRAFICKÉ FIRMY

ALFAPRINT, s.r.o.

Robotnícka 1D
036 01 Martin
+421 43 400 16 24
cizmarik@alfaprint.sk

Cofin, a.s.

Hajnova 30
080 06 Ľubotice
+421 51 77 23 985
cofin@cofin.sk

Juraj Štefuň – GEORG

Bajzova 11
010 10 Žilina
+421 41 76 32 677
kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk

K A S I C O, a.s.

Ivanská cesta 2C
821 04 Bratislava
+421 911 699 755
vojtech.serki@kasico.sk

Komárňanské tlačiarne, s.r.o.

Bratislavská cesta 3012
P.O.BOX 109
945 84 Komárno
+421 35 77 31 155
farkas@komtlac.sk
Krupa spol s.r.o.

KRUPA spol, s.r.o.

Košťany nad Turcom č. 69
038 41
+421 948 611 044
juraj.krupa@krupa.sro.sk

NEOGRAFIA, a.s.

Sučianska 39A
038 61 Martin
+421 918 450 499
michal.tkac@neografia.sk  

NIKARA, s.r.o.

M. R. Štefánika 858/25963 01 Krupina
+421 45 55 12 204
nikara@nikara.sk

Petit Press, a.s.

prevádzka Tlačiareň
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
+421 2 59 23 37 11
+421 2 59 23 37 17
tlaciaren@petitpress.sk

TBB, a.s.

Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
+421 48 41 41 751-3
+421 48 41 41 542
sekretariat@tbb.sk

VALEUR, s.r.o.

Múzejná 208/4
929 01 Dunajská streda
+421 31 55 17 218
valeur@valeur.sk

SOŠ polygrafická

Račianska 190
835 26 Bratislava
+421 2 44 88 44 29
skola@polygraficka.sk

DODÁVATEĽSKÉ FIRMY

BELEX, s.r.o.

Rudlovská cesta 71
974 01 Banská Bystrica
+421 48 41 43 939
belex@belex.sk

BARK, s.r.o. Košice

Nobelova 3/a
831 02 Bratislava
+421 2 44 45 32 65
vlcek@bark.sk

Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

Na pažiti 6/D
900 21 Svätý Jur
+421 2 63 81 36 24
bottcher@bottcher.sk

ARETS GRAPHICS, spol.s r.o.

Krasovského 13
851 01 Bratislava
+421 2 5478 9549
arets@arets.sk

CANON SLOVAKIA, s.r.o.

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
+421 2 57 104 011
info@canon.sk

LIGUM spol. s r.o.

Levočská cesta 51
P.O.BOX 12
058 02 Poprad
+421 52 788 05 00
ligum@ligum.sk

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.

Račianska 190
831 06 Bratislava
+421 2 44 64 91 84
valentovic@grafitec.sk