Sektorová rada za polygrafický priemysel

Meno Funkcia v SR Inštitúcia Funkcia v inštitúcii
Ing. Peter Blubla podpredseda Sektorovej rady Zväz polygrafie na Slovensku, Bratislava prezident
Ing. Aurel Hricov člen Sektorovej rady Neografia, a.s., Martin hlavný technológ
Ing. Eva Sámelová členka Sektorovej rady CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit manažér marketingu
Ing. Milan Lederleitner člen Sektorovej rady Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava zástupca riaditeľa pre PV
Ing. Monika Soľavová členka Sektorovej rady Slovenská Grafia, a.s., Bratislava Vedúca oddelenia kvality
 Ing. Vladimír Dvonka, PhD. člen sektorovej rady Oddelenie polygrafie a aplikovanej  fotochémie, Ústav polymérn&ch materiálov, Fakulta chemickej a potravinárskej  technológie, STU, Bratislava vedeckovýskumný pracovník
 Ing. Rona Šíp, PhD. člen sektorovej rady Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava riaditeľ