VICEPREZIDENT

Viceprezident je štatutárnym orgánom zväzu a vystupujú v mene zväzu v zmysle platných stanov zväzu. Viceprezidenta volí výkonný výbor zo svojich členov na trojročné funkčné obdobie.

Mgr. Stanislav Muntág
viceprezident

NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39/A
038 61 Martin

+421 918 450 518
stanislav.muntag@neografia.sk