VICEPREZIDENT

Viceprezident je štatutárnym orgánom zväzu a vystupujú v mene zväzu v zmysle platných stanov zväzu. Viceprezidenta volí výkonný výbor zo svojich členov na trojročné funkčné obdobie.

Ing. Peter Sunega
viceprezident


NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39/A
038 61 Martin
 +421 43 42 01 200
peter.sunega@neografia.sk