Výkonný výbor

Výkonný výbor zabezpečuje činnosť zväzu medzi zasadnutiami valných zhromaždení. Výkonný výbor má 3 až 9 členov. Funkčné obdobie členov výkonného výboru je päť rokov. Funkcia člena výkonného výboru je čestná funkcia.

Členovia výkonného výboru:

Mgr. Stanislav Muntág
viceprezident


NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39 A
038 61 Martin


+421 918 450 518
stanislav.muntag@neografia.sk
Ing. Norbert Farkas
člen


K.T. spol. s r.o.
Bratislavská cesta 3012
945 84 Komárno
+421 35 77 31 156
farkas@komtlac.sk

Ing. Dušan Zelinka
člen


TBB, a.s.
Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
 


+421 48 41 42 052
zelinka@tbb.sk
 
Ing. Roman Šíp, PhD.
člen

SOŠ polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava
+421 2 44 88 44 29
sip@polygraficka.sk

Ing. Ivan Baranovič
člen

Petit Press, a.s.
prevádzka tlačiareň
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
+421 905 704 537
ivan.baranovic@petitpress.sk