Zoznam členov pracovnej skupiny pre odbor vzdelávania 34 Polygrafia a médiá

Člen PS Zamestnávateľ Telefón Email
Ing. Peter Blubla ZPnS Račianska 190 Bratislava 3 0903 242 333 zpns@stonline.sk  
Ing. Ladislav Kováč ŠIOV
Stromova 9 Bratislava
0911406435 Ladislav.kovac@siov.sk  
Ing. Lederleitner Milan SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 0902 533 732
02 44971719
m.lederleitner@upcmail.sk  
Ing.  Červenec Ľubomír SPŽ, a.s., Budiš, Dubové 0948 528 170 cervenec.lubomir@gmail.com  
Ing. Viliam Haring dôchodca 0948 639 080 viliam.haring@gmail.com  
Ing. Tokoš Peter SOŠ, Ostrovského 1, Košice 0904 120 624 peter.tokos@petertokos.com
Ing.  Fialová Eva SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 0908 457 700 fialova.eva@gmail.com
Ing. Aurel Hricov NEOGRAFIA, a.s. Martin 0905 716 183 aurel.hricov@neografia.sk  
Ing. Monika Soľavová Slovenská Grafia, a.s. Pekná cesta 6, Bratislava 0905 740 225 monika.solavova@azet.sk