Dotazník k problematike reprodukcie pracovnej sily

Vážení kolegovia, nedostatok pracovnej sily a to nielen kvalifikovanej je dnes problém s ktorým sa polygrafia musí popasovať. Pred tromi rokmi sme robili dotazníkový prieskum, ktorý nám pomohol pri obhajovaní záujmov polygrafickej branže voči orgánom štátnej správy a vyšším územným celkom pri argumentácii pri riešení problematiky pracovnej sily. Potrebujeme ale údaje, ktoré budú už aktualizované a preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie časovo nenáročného dotazníku, ktorý nám pomôže presadzovať veci prospešné našej branži.

DOTAZNÍK