Spoločné stretnutie Zväzu polygrafie na Slovensku a Svazu polygrafických podnikatelů ČR

Tradičné každoročné spoločné pracovné rokovanie polygrafických zväzov zo Slovenska a Česka sa uskutočnilo 29. októbra 2019 v hoteli Bôrik v Bratislave. Zástupcovia zväzov sa navzájom informovali o situácií v polygrafickom priemysle v Čechách a na Slovensku. Európsky ale aj celosvetový vývoj polygrafie v kontexte politicko-ekonomických vplyvov praje len pripraveným a preto výmena  informácií je veľmi dôležitá.