150 rokov polygrafie v Martine

V utorok 26. novembra 2019 sa v prvej budove Matice slovenskej v Martine uskutočnilo slávnostné kolokvium k 150. výročiu založenia tlačiarne v Turčianskom sv. Martine.   História NEOGRAFIE siaha až jeden a  pol storočia do minulosti, je plná  udalostí nie menej bohatých ako sú udalosti celého  tohto regiónu Európy.  V roku 1869 vzniká v Martine Kníhtlačiarenský účastinný spolok a tlačiareň. 150 rokov jej činnosti prebiehalo v časoch meniacich sa politických systémov, ekonomických pravidiel a vlastníckych vzťahov, pokolení  ľudí, rôznorodých technológií, desiatok strojov a zariadení, tisícov náhradných dielov, miliónov ton použitého papiera.  

Na slávnostnom zhromaždení  privítal prítomných JUDr. Marán Gešper predseda Matice slovenskej so svojim príhovorom

V nasledujúcom programe vystúpili: Doc. PeaDr. Pavol Parenička, PhD. s príspevkom niekoľko pohľadov na pôsobenie KÚS-u a KNÚS-u,  PhDr. Ivan Kučma k výskumu dejín slovensej polygrafie, osobitne KÚS-u, Mgr. Maroš Smolec s prínosom Jozefa Cígera Hronského a vznik Neografie, Ing. Alexander Lilge s príspevkom o prieniku Neografie na svetové trhy, Ing. Peter Blubla, slovenská polygrafia a jej perspektívy a Ing. Peter Sunega predstavil súčasnosť tlačiarne Neografia a plány do budúcnosti.