Pracovná skupiny 34 polygrafia a médiá

Pracovná skupina 34 polygrafia a médiá spracováva návrhy a podklady pre Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako odborná skupina pre oblasť polygrafie a médií. Pravidelne sa stretáva, aby riešila otázky skvalitňovania vzdelávania, ktoré budú sledovať najnovšie trendy v branži, budú akceptovať potreby zamestnávateľov a budú predikovať následný vývoj v odvetví.

Členovia pracovnej skupiny 34 polygrafia a médiá

Pracovná skupina pozostáva zo zástupcov tlačiarní, obalového priemyslu, vzdelávacích inštitúcií ako aj zástupcu ŠIOV a Zväzu polygrafie na Slovensku.

Pracovná skupina 34 polygrafia a médiá na svojom zasadnutí 13. februára 2020 v priestoroch SOŠ polygrafickej v Bratislave prerokovala nový návrh Vzdelávacieho poriadku, ktorý bude určený pre zamestnávateľov majúcich u seba študentov na odbornej praxi či už v rámci duálneho vzdelávania alebo odborného výcviku.

Bol dohodnutý postup prác, zloženie riešiteľských tímov a termínov pre spracovanie vzdelávacích poriadkov pre nasledujúce študijné odbory:

 • modulový odbor Polygrafia
                                                    pre hlavný modul HM1 polygrafická technológia
                                                    pre hlavný modul HM2 grafika tlačovín
 • modulový odbor Grafik tlačových a digitálnych médií
                                                    pre hlavný modul HM1 tlačové médiá
                                                    pre hlavný modul HM2 digitálne médiá
 • modulový odbor Operátor tlače
                                                   pre hlavný modul HM1 ofsetová tlač hárková
                                                   pre hlavný modul HM2 ofsetová tlač kotúčová  
                                                   pre hlavný modul HM3 hĺbkotlač
                                                   pre hlavný modul HM4 flexotlač
                                                   pre hlavný modul HM5 sitotlač
 • odbor vzdelávania Operátor knihárských technológií.

Práce na vzdelávacích poriadkoch by mali byť dokončené a predložené na Štátny inštitút odborného vzdelávania do polroku 2020.