Zrušenie rokovania Valného zhromaždenia zväzu

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

vzhľadom na výskyt koronavírusu COVID-19 už aj na území Slovenskej republiky a odporúčaní Ústredného krízového štábu aby sa nekonali hromadné podujatia, so súhlasom Výkonného výboru zväzu polygrafie Vám oznamujeme, že plánované Valné zhromaždenie zväzu, ktoré  malo byť 18. marca 2020 v Častej – Papierničke

sa nekoná a bude sa konať v inom náhradnom termíne.

Nový termín a miesto Valného zhromaždenia Vám bude včas oznámené.
Výnimočné situácie si vyžadujú netradičné riešenia.

S úctou

Peter Blubla
prezident ZPnS