Pomoc štátu podnikom – aktualizované

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

práve  teraz 7.apríla 2020 o 12,00 hodine skončilo stretnutie predstaviteľov zamestnávateľov s predsedom vlády, ministrom hospodárstva a ministrom práce. Na následnej tlačovej besede boli predstavené opatrenia, ktorým vláda chce zmierniť  dopad krízy na podnikateľské prostredie. Celkovo sa jedná o 7 opatrení, ktoré navrhli zamestnávatelia. Ako najdôležitejšie opatrenie sa považuje tzv. kurzarbeit, kde mzdové náklady budú sanované  v nasledujúcej štruktúre: štát prispeje 60 %, zamestnávatelia 20 % a zamestnanec 20 %. Z toho vyplýva, že zamestnanec, ktorý zostane doma z titulu prekážky na strane zamestnávateľa dostane cca 80 % svojej mzdy. Nie je ešte celkom jasné ako to bude s odvodmi a ako to bude pri skrátení pracovného úväzku. Ale podľa vyjadrenia premiéra Matoviča by to malo byť podobne ako je prisľúbená pomoc malým a stredným podnikom a SZČO. Na konkrétnu schému si budeme musieť ešte počkať. Schéma bude asi vystavená na stránke MPSVaR SR v časti  www.pomahameludom.sk . Podľa prísľubu ministra hospodárstva Sulíka sedem navrhnutých opatrení zo strany zamestnávateľom je zmysluplných a malo by pomôcť pri udržaní zamestnanosti vo firmách, aby po skončení krízy mohli podniky v čo najkratšom čase nabehnúť na obvyklý režim  a nestratili konkurencia schopnosť. Pán premiér Matovič na otázku, kedy by navrhované opatrenia mohli nadobudnúť účinnosť odhadol, že by to mohlo byť asi začiatkom budúceho týždňa. Zaujímavou poznámkou bola informácia pána prezidenta RÚZ Kiraľvargu, že bude na konkrétnom podniku, aby sa rozhodol či danú pomoc štátu využije alebo bude postupovať inak, napríklad aj znižovaním počtu zamestnancov.

Na tlačovej besede ministra práce a ministra financií 14. apríla 2020 bola predstavená aj schéma pre SME a veľké podniky:
https://www.ta3.com/clanok/1180909/tb-e-hegera-a-m-krajniaka-o-ekonomickej-pomoci.html

Na stránke https://www.pomahameludom.sk/ sú už vystavené postupy v rámci opatrenia 3 na zmiernenie dopadu koronavírusu na zamestnanosť.

Spracoval: Blubla