Webstránka MH SR na pomoc podnikateľom

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo na svojej webovej stránke subdoménu s opatreniami pre podnikateľov na zmiernenie dopadov korona krízy. 

Na tejto webovej stránke https://podnikame.mhsr.sk/ nájdu podnikatelia prehľadne zhrnuté všetky opatrenia, ktoré sa ich týkajú. Opatrenia sú usporiadané na báze rozhodovacieho stromu, takže po vyklikaní sa podnikateľovi zobrazia len tie opatrenia, ktoré sa ho týkajú a na ktoré má nárok.