Nový dotazník ku COVID-19

Vážení kolegovia a kolegyne z branže,

začiatkom roku 2020 sme  zorganizovali anonymný dotazníkový prieskum „Vplyv koronavírusu na polygrafický priemysel“, v ktorom sme mapovali ako COVID-19 ovplyvnil naše podnikanie. Sľúbili sme, že na konci roku 2020 zopakujem tento prieskum, aby sme mohli porovnávať naše očakávania so skutočnosťou. V prvom prieskume sa doň zapojilo 158 respondentov. Výsledky boli zaslané všetkým členom Zväzu polygrafie na Slovensku a taktiež nečlenom, ktorí o to požiadali po vyplnení dotazníku na adrese zpns@stonline.sk .

Nový dotazník je umiestnený na linku

https://www.survio.com/survey/d/G2S2J2X4S3H8F0F3G

Dovoľujeme si Vás požiadať o jeho vyplnenie. Prosím vyplňte všetky údaje (ak nemáte relevantný údaj stačí aj kvalifikovaný odhad), aby Vám bolo umožnené dotazník odoslať.  Verím, že tento prieskum nám pomôže vytvoriť si obraz o momentálnej ale aj budúcej situácii spôsobenej súčasnou covidovou krízou.

S úctou Peter Blubla

Zväz polygrafie na Slovensku