PF 2021

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, polygrafi a priatelia čierneho umenia,

prajem Vám do nasledujúceho roku 2021 pevné zdravie, veľa osobných aj pracovných úspechov, optimistickú myseľ a veľké ďakujem, že prejavenú priazeň Zväzu polygrafie na Slovensku.

S úctou
Peter  B l u b l a
prezident