Zlatá pečať 2021

Výsledkoch súťaže

Zlatá pečať 2021

28. ročník súťaže

         Súťaž Zlatá pečať oboslalo 7 organizácií a bolo spracovaných 33 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 26. októbra 2021 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať v ý r o b c o v špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.

Členmi hodnotiteľskej komisie boli:

Milan Lederleitner – nezávislý odborník, Svätý Jur

Igor Marton – Petit Press, a.s. Bratislava

Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice

Juraj Štefuň – Juraj Štefun GEORG

Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený  Ing. Milan Lederleitner

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2021.

Komisia sa rozbieha k výrobkom

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň zaslaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 18 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA a ČASOPISY ale aj NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉSPRACOVANIE boli v tomto roku zastúpené výrobkami na vysokej kvalitatívnej úrovni.

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za
excelentné spracovanie súboru kníh

The Porche book, extended  edition
Capitol records
Die Bibel: Mit Meisterwerken der Buchmalerei
150 Years of England Rugby
The Arsenal Shirt Collector´s Edition

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
excelentné spracovanie súboru kníh

Štyřlístek
Milan Rúfus: Studňa
Igor Minárik
Za jedinou vetou
Lissitzky Sikora
Grécki hrdinovia
Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka
Stopy dávnej minulosti 10

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie knihy
Cipár & logoZlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

Juraj Štefuň – GEORG

Žilina

za knihu Rozprávky pre kvety

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za  excelentné spracovanie knihy

Die Bibel: Mit Meisterwerken der Buchmalerei

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov

GOLFMIAUBEAUTY & WOMANDIVA WOHNEN

MD MORE THAT DESIGN
FORBES (súbor časopisov)
súbor časopisov V2 Maminka/dieťa/Lidé a země/Moja psychológiaZlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov

Šikovníček/ABC/Mateřídouška – časopisy pre deti
Madam Eva/ Eva a Emma – časopisy pre ženy
súbor časopisov s postpressovým spracovaní V1,  V1

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov pre deti

Šikovníček / ABC / MateřídouškaKATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať

v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s.

Bratislava

za 
vysokú kvalitatívnu úroveň

kolekciu denníkov

SME Korzár
ÚJ SZÓ
PLUS JEDEN DEŇ
SME

KATEGÓRIA KATALÓGY

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor katalógov s post-pressovým spracovaním V2

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni
COFIN, a.s.

Ľubotice

za

katalóg zušľachťovania tlačívKATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Skalica

za

Kalendár 2021 – Pod kožu sveta
Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
súbor  nástenných kalendárov

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
excelentné spracovanie diárov 2022

KATEGÓRIA OSTATNÉ TLAČOVINY

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za

zberateľské hokejové kartičky Česká hokejová extraliga

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za
adhézny stojanček na stôl Heiniken

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni
TBB, a.s.

Banská Bystrica

za tlačoviny
Musica Hradekiensis, Liptovský Hrádok

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za

súbor tlačovín s netradičným spracovaním

Alice in Wonderland/ Das ist doch der Gipfel/Haltenstellen Fuer die Seele/Pandemische welt-schau in Karikaturen

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a veríme, že ohodnotenie ich kvalitnej práce im prinesú veľa spokojných zákazníkov.

Ing. Milan Lederleitner
predseda hodnotiteľskej komisie