Oceňovanie Zlatá pečať 2021

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a po dohode s viacerými aktérmi sme sa po prvýkrát rozhodli oceniť účastníkov prestížnej súťaže Zlatá pečať 2021 virtuálne. Všetkým ktorí získali ocenenie certifikátu kvality svojej práce srdečne gratulujeme a veríme, že budúci 29. ročník už bude v situácii, kedy sa stretneme aj osobne.

LINK na virtuálve oceňovanie https://www.youtube.com/watch?v=p_cIz2q1LVE&t=831s