PF 2022

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, polygrafi a priatelia čierneho umenia,

rok 2021 sa nám pomaly blíži ku koncu. Sami viete aký bol náročný a aké výzvy pred Vás postavil. Verím že nasledujúci rok 2022, ktorý je plný dvojok nám prinesie už len samé jednotky v hodnotení Vašich firiem. Prajem Vám do nasledujúceho roku 2022 pevné zdravie, veľa osobných aj pracovných úspechov, optimistickú myseľ a veľké ďakujem, za pretrvávajúcu priazeň Zväzu polygrafie na Slovensku.

S úctou
Peter  B l u b l a
prezident