Základy polygrafie – kurz

Vážení priatelia,

Oddelenie polygrafie a Aplikovanej fotochémie FCHPT STU naposledy usporiadalo kurz  Základy polygrafie pred tromi rokmi https://opaf.sk/zp2019_informacie/ . V rokoch 2020 a 2021 sa kurz nekonal, pretože preferujeme prezenčnú výuku, ktorá sa vo vtedajších podmienkach nedala uskutočniť.

Tento rok sme sa rozhodli kurz otvoriť, ak oň bude záujem. Kurz by sme chceli realizovať v mesiacoch apríl až jún/júl formou 4 – 5 dvojdňových sústredení na našej univerzite. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste nám napísali, či o kurz máte predbežne záujem a koľko z Vašich zamestnancov by sa ho zúčastnilo. Píšte, prosím, na e-mail michal.ceppan@stuba.sk alebo viera.jancovicova@stuba.sk.

Predbežná cena kurzu je 550 Euro.

Prosím Vás o odpoveď do 25. februára 2022, začiatkom marca Vám pošleme podrobnejšie informácie.

Tešíme sa na stretnutie.

S pozdravom

Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémieÚstav prírodných a syntetických polymérov
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9
812 37 Bratislava tel.: (02) 593 25 224e-mail: michal.ceppan@stuba.sk