Najkrajšie knihy Slovenska 2021

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže        

                         Najkrajšie knihy Slovenska 2021.

Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2021 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2022 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA  Panská 41, PSČ 815 39 Bratislava

s označením súťaže NKS 2021.

Prihlášku a štatút nájdete na stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt:

E. Cíferská, tel.: 02/20 467 173, e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).