PRINT STAR 2022

V dňoch 23. až 25. júna 2022 sa uskutočnil už 4. ročník medzinárodnej súťaže študentov odboru tlačiar pod názvom PRINT STAR. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave pod záštitou Zväzu polygrafie na Slovensku. Súťaže sa zúčastnili zástupcovia zo štyroch krajín a to Českej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Srbskej republiky. Z Českej republiky boli zastúpené tri polygrafické školy  a to z Prahy, Brna a Olomouca.

Otvorenie súťaže PRINT STAR 2022
Každý účasť súťaže najskôr absolvoval teoretický test

Priebeh súťaže sa riadil podľa schváleného štatútu. Všetci účastníci po absolvovaní povinného poučenia z BOZP a PO absolvovali krátky teoretický test z polygrafie pozostávajúci z 25 otázok. Nasledovalo vylosovanie súťažných úloh a už sa mohli žiaci vrhnúť na realizáciu svojich zadaní.

Súťaž začala a bystré oko komisárov pozorovalo činnosť súťažiacich

Komisármi súťaže boli Ing. Vladimír Dvonka z STÚ „katedry polygrafie“, Ing. Milan Lederleitner expert na tlačové procesy a Ing. Peter Blubla zo Zväzu polygrafie na Slovensku ako garant súťaže. Pozorovateľom bol Tibor Nagy zo spoločnosti KBA.

Súťažné dvojica zo Srbska

Študenti si počínali pri realizácii svojich zadaní veľmi šikovne a hodnotitelia-komisári mali veľmi komplikovanú úlohu vybrať toho najlepšieho. Hodnotili sa parametre ako je dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, namiešania farieb podľa pantone vzorkovníku, dodržiavanie technologického procesu tlače, kvalita zhotoveného výrobku a celkového prístupu k zadanej úlohe.

Vytlačené hárky sa nakoniec spracovali pomocou výseku a drážkovania na kníhtlačových príklopových strojoch na krabičky.

Z Olomouca prišli tlačiarky

No a v sobotu 25. júna 2022 boli vyhlásené výsledky súťaže PRINT STAR 2022. Trojčlenná porota nakoniec po porade vybrala za víťaza prváka zo Strednej odbornej školy polygrafickej z Bratislavy R. Gerthofera. Nielen, že pre chorobu svojho kolegu súťažil sám, ale bolo vidieť jeho zapálenie pre vec, samostatnosť pri práci, dosiahnutá kvalita tlače, ale dokonca sám odstránil problém pri výseku krabičky. Srdečne gratulujeme.

Víťaz súťaže prvák zo SOŠ polygrafickej R. Gerthofer
Súťažiaci z Brna
Vytlačené hárky sa vysekávali na kníhtlačových strojoch
Súťažiace z Olomouca
Súťažiaci z Prahy
Boli tu aj pozorovatelia zo Slovinska
Namiešať ten správny odtieň je umenie 🙂
A záverečné foto nesmie chýbať 🙂