Ing. Imrich H o r ň á k

                     Ing. Imrich  H o r ň á k
                   22. 9. 1941 – 14. 7. 2022

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že vo veku nedožitých 81 rokov nás navždy opustil pán Ing. Imrich Horňák, emeritný dlhoročný viceprezident Zväzu polygrafie na Slovensku.

Česť jeho pamiatke!