PF 2020

Vážení priatelia,

s blížiacimi Vianočnými sviatkami dovoľte mi poželať Vám ich pokojné prežitie v kruhu najbližších, načerpanie nových síl do Vašej práce a v novom roku 2020 veľa úspechov v osobnom aj  pracovnom živote.

S úctou

Peter Blubla
prezident Zväzu polygrafie na Slovensku