Zasadnutie pracovnej skupiny pre polygrafiu a médiá

Dňa 20. júna 2020 sa uskutočnilo druhé a v tomto roku posledné (COVID-19 nás prinútil rokovať len virtuálne) zasadnutie pracovnej skupiny pre polygrafiu a média. Boli prerokované finálne znenia textov vzdelávacích poriadkov pre štyri odbory:
3431 M Polygrafia pre moduly:
– Polygrafická technológia
– Grafika tlačovín

3446 K grafik tlačových a 3447 K grafik digitálnych médií pre moduly:

  • Tlačové média
  • Digitálne médiá

3457 K operátor tlače pre moduly:

  • Ofsetová tlač hárková
  • Ofsetová tlač kotúčová
  • Hĺbkotlač
  • Flexotlač
  • Sitotlač

3436 K operátor knihárskych technológií (bezmodulový odbor)

Na vypracovaní vzdelávacích poriadkov sa zúčastňovali zástupcovia tlačiarní, škôl s polygrafickým zameraním, zástupca Zväzu polygrafie na Slovensku a zástupca za Štátny inštitút odborného vzdelávania a prípravy.