Ing. Gregor Mistrík

Narodil sa 31.8.1947 v Banskej Bystrici.  Vyrastal spolu s rodičmi a dvoma sestrami v Predajnej.  Narodil sa ako nedeľniatko, šťastné dieťa. Rodičia to s ním nemali ľahké, pretože bol nezbedník, ale vychovali z neho dobrého človeka. Ako chlapec rád pomáhal a zapájal sa do rôznych činností. Miništroval v kostole, pomáhal iným a popri tom často niečo vyparatil. Po mame, ktorá bola ochotníčkou, zdedil herecké nadanie, ktoré spolu so svojim vrodeným šarmom využíval celý život.

Vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku v Banskej Bystrici, neskôr absolvoval  vysokú školu elektrotechnickú v Bratislave. Počas štúdia si  vzal za ženu lásku z vysokej školy Evu a mali spolu 4 deti. Martinu, Zuzanu, Eve a Gregora.

Pracoval tak, aby uživil rodinu so štyrmi deťmi. Často sa kvôli tomu sťahoval aj s celou rodinou. Po skončení VŠ sa zamestnal v Martine na Krížave, neskôr v Matici Slovenskej. Venoval sa kníhtlači, spolupracoval so slovenskými umelcami. Po čase sa mu naskytla príležitosť pracovať v Nitrianskych tlačiarňach. Neskôr pracoval v Západoslovenských tlačiarňach a  Concordia press v Bratislave. Napriek skepticizmu celej rodiny sa nebál zariskovať a po revolúcii sa vrhol na podnikanie. Vyplatilo sa, keďže mal podnikateľského ducha, zdravé sebavedomie a kontakty v zahraničí.  Založil firmu Grafitec Slovakia spolu so svojím kamarátom Jozefom, kde pracoval až do dôchodku. Svoj podiel  prenechal svojmu synovi Gregorovi, ktorý pokračuje v jeho sne. Avšak hektický spôsob života, riskovanie v práci a zlá životospráva sa odrazila na jeho zdraví.

Dôchodok si užíval naplno. Rád sa obklopoval svojimi vnučkami a vnukmi. Mal 7 vnúčat (Vladko, Peťko, Janko, Jurko, Tomáško, Terezka a Eliška), ktoré mu robili radosť až do konca života. Organizoval rodinné stretnutia alebo oslavy. Vždy si zavolal celú rodinu a tešil sa, ako sú  všetci pekne pohromade. Tieto Vianoce boli preňho posledné. Akoby cítil, že prichádza koniec. Obklopil sa rodinou, tešil sa z toho, že sú všetci spolu, užil si ich prítomnosť až kým ho bolesť nepremohla.

Svoj boj s chorobou prehral v sobotu 8. januára 2022.

Česť jeho pamiatke!