Najkrajšie knihy Slovenska 2021

      V dňoch 5. a 6. apríla 2022 zasadala v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti porota súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2021.

Do súťaže tak boli akceptované prihlášky 184 kníh.

Zastúpenie titulov podľa kategórií nasledovné:

a/ vedecká a odborná literatúra – 31

b/ krásna literatúra – 33

c/ literatúra pre deti a mládež – 70

d/ učebnice – 13

e/ knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie – 20

f/ bibliofilské tlače – 2

g/ študijné práce výtvarných a polygrafických škôl – 15 (4 VŠ, 11 SŠ)

Filmík zo zasadnutia hodnotiľskej komisie: https://www.youtube.com/watch?v=DqPwepQ_vZU

9. júna 2022 v Dvorane Ministerstva kultúry SR boli za prítomnosti ministerky Milanovej slávnostné odovzdané ocenenia v súťaži NKS 2021.

Ocenení v súťaži NKS 2021

Ceny udelené v súťaži

Najkrajšie knihy Slovenska 2021

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu

za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

LiberaTerra, s.r.o., Bratislava

za knihu

Peter Bero: Matematici, ja a ty

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie

Vladimír Král

za knihu

Mária Rázusová-Martáková: Bola koza rohatá / Mária Ďuríčková: Dedko repku zasadil

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Mária Rojko

za knihu

ŠUR. Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928 – 1939

CENA  MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU

STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava

za knihu

Peter Farárik – Alena Dupalová: Geografia 5 s nadhľadom

Ing. Dušan Zelinka, generálny riaditeľ tlačiarne TBB, a.s. Banská Bystrica

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni

za mimoriadne polygrafické spracovanie

TBB, a.s., Banská Bystrica

za knihu

ŠUR. Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928 – 1939

predstavenie knihy

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Literárne informačné centrum, Bratislava

za knihu

Dohviezdny večer

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

Andrea Čverčková za prácu Mínolovky

Nikoleta Némethová za prácu Vtáky v meste

Príhovor ministerky kultúry pani Natálie Milanovej

Najkrajšie knihy Slovenska 2021

a/ vedecká a odborná literatúra

Okupácia Košíc a východného Slovenska – august 1968

Zost.Tibor Kočík a Štefan Lazorišák.Fot. Veronika Janušková a archív, graf. úprava Samuel Čarnoký, vyd. Svetové združenie bývalých politických väzňov, Poprad, tlač VIENALA, s.r.o., Košice

b/ krásna literatúra

Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

Il. Miroslav Cipár, graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha

– Vojtech, spol. s r.o., Trnava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

Peter Hotra: HAIKU

Graf. úprava Waldemar Švábenský, vyd. ejj!-art, o.z., Nová Baňa, tlač KASICO, a.s., Bratislava

Juraj Žembera: Latrína Magika

Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, vyd. Perfekt, a.s., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava

Božena Slančíková Timrava: Meno mám zo studničky

Il. Ivana Šáteková, graf. úprava Mikina Dimunová, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

Milan Rúfus: Studnička

Zost. Milan Richter. Il. Ivana Šáteková, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Milan Lasica: V krátkosti

Il. Marek Ormandík, graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, a.s., Český Těšín

c/ literatúra pre deti a mládež

Mária Rázusová-Martáková: Bola koza rohatá / Mária Ďuríčková: Dedko repku zasadil

Il. a graf. úprava Vladimír Král, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava, tlač Róbert Jurových – NIKARA, Krupina

Tereza Oľhová – Vlado Janeček: Bubáci

Il. Eva Škandíková, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo BRAK, Bratislava, tlač TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., České Budějovice

Kol.: Dohviezdny večer

Il. Helga Pavelková a Peter Ličko, graf. úprava Janka Bálik, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač Róbert Jurových – NIKARA, Krupina

Alexandra Salmela: Fantazmagorický kamarát

Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava, tlač TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., České Budějovice

Peter Bero: Matematici, ja a ty

Il. Lucia Žatkuliaková, graf. úprava Lívia Lörinczová, vyd. LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, tlač Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany

Samuel Czambel: O Jankovi Polienkovi

Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Marek Kianička, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o, Bratislava, tlač Róbert Jurových – NIKARA, Krupina

Jana H. Hoffstädter: Teporingo

Il. Santiago Solís Montes de Oca, graf. úprava Boris Meluš, vyd. E.J. Publishing, Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

d/ učebnice

Peter Farárik – Alena Dupalová: Geografia 5 s nadhľadom

Il. a fot. kolektív, graf. úprava Milo Bielik a Daniel Boček, vyd. STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava, tlač 2imPress, s.r.o., Bratislava

e/ knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

Kol.: Felix

Il. Karol Felix, fot. Adam Felix a Karol Felix, graf. úprava Barbara Baloghová, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Kol.: Maria Bartuszová

Il. Maria Bartuszová, fot. kolektív, graf. úprava Matúš Lelovský, vyd. Archív Marie Bartuszovej, Košice a Mestská galéria, Rimavská Sobota, tlač i+i print, spol. s r.o., Bratislava

Ľudovít Petránsky: Martin Augustín: zrkadlo duše

Il. Martin Augustín, fot. kolektív, graf. úprava Barbara Baloghová, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

Kol.: Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie

Graf. úprava Pavlína S. Morháčová, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

Kol.: ŠUR. Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928 – 1939

Fot. Ľubomír Longauer a Adam Šakový, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Slovenské centrum dizajnu, Bratislava a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

g/ študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

Barbora Varšavíková: Bod

Il. a graf. úprava Barbora Varšavíková, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Helena Koťová Štefanková: Kontesa

Il. a graf. úprava Lenka Štefanková, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Bright, s.r.o., Bratislava

Andrea Čverčková: Mínolovky

Il. a graf. úprava Andrea Čverčková, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Bright, s.r.o., Bratislava

Simona Slováková: Nie je krava ako krava

Il. a graf. úprava Simona Slováková, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Karin Fergelová: Nový priateľ

Il. a graf. úprava Karin Fergelová, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Júlia Šimáková: Portál

Il. a graf. úprava Júlia Šimáková, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Daniela Vagašová: Pozemský vesmír

Il. a graf. úprava Daniela Vagašová, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač vach.print – Marek Vach, Bratislava

Simona Kotulová: Roznežnenie

Il. a graf. úprava Simona Kotulová, vyd. a tlač Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina

Nikoleta Némethová: Vtáky v meste

Il. a graf. úprava Nikoleta Némethová, vyd. a tlač VŠVU, Bratislava

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!